Opdrachtgever

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelindustrie. De NZO behartigt de belangen van dertien zuivelondernemingen. Deze bedrijven verwerken samen 98% van alle melk in Nederland tot een breed pakket zuivelproducten.

Vraag

De NZO wil de positie van leden versterken bij de productie en de afzet van zuivelproducten. Om dit doel te verwezenlijken wil NZO zich manifesteren in Den Haag en Brussel (politiek) en zich mengen in het maatschappelijk debat (media). De vraag: hoe kan NZO zoveel mogelijk positieve aandacht genereren voor de zuivelbranche in het algemeen en de rol die het in de Nederlandse maatschappij heeft in het bijzonder?

Aanpak

Het rapport De kracht van zuivel over het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse zuivelsector is de basis voor de maatschappelijke interactie. Met de officiële overhandiging van het rapport op het gelijknamige event geven we het startsein van #dekrachtvanzuivel. De PR-machine begint te draaien: door verschillende ‘stories’ uit het rapport met uiteenlopende boodschappen via diverse kanalen te verspreiden brengen we de interactie op gang. De kracht van ‘STORY x DOELGROEP x KANAAL’ doet zijn werk. Door gebruik te maken van influencers brengen we de verschillende onderwerpen uit het rapport op een geloofwaardige en natuurlijke manier aan de man. Zo vergroten we meteen ons bereik.

Inzet

Resultaat

Met het rapport De kracht van zuivel en het gelijknamige event heeft NZO het debat over het maatschappelijk en economisch belang van de zuivelsector een flinke boost gegeven. Zo was #dekrachtvanzuivel trending op Twitter tijdens het event op 13 april. Verschillende media, waaronder het FD en BNR, besteedden aandacht aan de kracht van zuivel. Via social media brengen we de kracht van zuivel onder de aandacht bij de doelgroep. Het project is nog in volle gang. De tellers lopen dus nog.