Opdrachtgever: NVZ

De NVZ is de branchevereniging voor algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in Nederland. Zij behartigen de belangen van hun leden op zorginhoudelijk, economisch en sociaal vlak.

Vraag

Hoe kunnen wij onze leden het beste informeren en daarnaast de NVZ profileren bij de belangrijkste stakeholders?

Aanpak

Diepgaande discussies over trending thema’s in de zorg. Daar draait het om tijdens het netwerkdiner van de NVZ, dat zij vier keer per jaar voor leden organiseren. Wij zorgen er vervolgens voor dat de uitkomsten uit deze waardevolle gesprekken niet op tafel blijven liggen. Zo zetten we de discussies voort in diepgaande interviews, verrijken ze met spraakmakende praktijkvoorbeelden en leggen ze vast in prikkelende beeldverslagen. De content die hier uit voorkomt voorzien we van een eigentijds jasje en publiceren we vervolgens onder andere online en in het themamagazine van de NVZ.

Inzet

  • Concept en strategie
  • Magazine
  • Fotografie
  • Content
  • Ontwikkeling en realisatie content chunks

Resultaat

Er wordt actief deelgenomen aan de discussies, de netwerkdiners worden zeer goed bezocht en de verslaglegging wordt zeer gewaardeerd. Daarnaast zorgt de verslaglegging ervoor dat iedereen binnen de branche geïnformeerd en betrokken blijft bij de ontwikkelingen binnen de zorg.

NVZ magazine

NVZ infographic

NVZ spread

NVZ spread