Scroll to Content

Opdrachtgever

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige religieus-humanistische beweging die een ontmoetingsplek wil bieden aan mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven.

Vraag

Hoe kunnen wij mensen positief in aanraking laten komen met het genootschap? Ze aanzetten tot het nadenken over levensvragen en ze uitnodigen voor themabijeenkomsten?

Aanpak

Al jong leer je praten, lezen, schrijven, rekenen. Maar hoe léér je leven? Oog te hebben voor je eigen behoeften én die van de ander? En daarin een balans te vinden? Dat is levenskunst. En dat is niet weggelegd voor een selecte groep, maar voor iedereen. Daarom adviseert het Apostolisch Genootschap niet hoe je beter voor jezelf, de medemens en de wereld kunt zorgen, maar biedt het een platform aan mensen die hier in het dagelijks leven op een inspirerende manier invulling aan geven. In VANDAAG lees je over ‘gewone’ mensen en hun grote of kleine uitdagingen. Dit gaat over het leven van alledag, over mensen, over jezelf.

Inzet

  • Concept en strategie
  • Magazine
  • Content realisatie
  • Fotografie
  • Infographics
  • Monitoring resultaten

Resultaat

Het enthousiasme onder de doelgroep om mee te werken aan de content van VANDAAG blijkt steeds weer overweldigend. Elk interview en elke foto shoot is dan ook een bijzondere ontmoeting. Daarnaast liegen ook de cijfers er niet om: de doelgroep waardeert het magazine met een 7,9 gemiddeld. Ook is sinds de lancering van VANDAAG het aantal deelnemers aan thema-ontmoetingen, die speciaal bedoeld zijn voor niet-leden met interesse in zingeving en levenskunst, gestegen van gemiddeld 170 (in 2016) naar 511 in 2018. In 2018 steeg het aantal abonnees met bijna 900 naar zo’n 2.400.

APGEN Vandaag-1

APGEN Vandaag-2

APGEN Vandaag-3

Vandaag-online