In 6 stappen een passende contentstrategie

Je hebt een business doelstelling, maar hoe zorg je dat je die haalt? Bij Axioma geloven we in de kracht van contentmarketing: en dat is meer dan verkopen wat je verkoopt. Je hebt een publiek nodig. Een loyaal publiek dat (in) je gelooft, dat jou kiest in al het geweld dat ze al wordt aangeboden. In 6 stappen helpen we jou met het vinden van dát publiek!

Stap 1. Kaders scheppen

Contentmarketing draait om kwaliteit, creativiteit en vooral relevantie. Shares, likes, clicks: het is allemaal leuk, maar niets waard zonder een duidelijk doel én publiek. De eerste stap naar succes is het scheppen van kaders. In deze eerste fase helpen we met het vaststellen van jullie hoofddoelstelling, verhaal, belofte en boodschap.

Stap 2. Doelgroeponderzoek

In fase twee zoomen we samen in op het beoogde publiek. Door middel van insights, onderzoek en analyses bekijken we wie jouw publiek is, welke behoeftes er zijn, waar ze hun informatie halen en welke kanalen ze gebruiken. Waardevolle informatie die de onmisbare basis vormt voor het ontwikkelen van een doelgerichte strategie.

Stap 3. Strategie uitstippelen

Nu we fase één en twee hebben we doorlopen weten we wat jullie willen vertellen én wat het publiek graag wil horen. In fase drie gaan we deze twee zaken aan elkaar verbinden met de juiste strategie in een concreet contentplan.

Stap 4. Meetinstrumenten installeren

In fase één is de hoofddoelstelling vastgelegd. Na het ontwikkelen van de juiste strategie volgen subdoelstellingen. In deze fase helpen wij met het bepalen van realistische subdoelstellingen en het instellen van de juiste meetinstrumenten om het nut en de haalbaarheid te toetsen.

Stap 5. Aan de slag

Nu alle voorgaande fases zijn doorlopen kunnen we aan de slag met de content zelf. Op basis van de contentstrategie wordt een kalender voor een X-periode ingevuld en de werkverdeling bepaald: wie gaat de content creëren, wie gaat het plaatsen, et cetera. Wij kunnen hierbij helpen, maar het kan ook zijn dat jullie dit als organisatie zelf willen oppakken.

Stap 6. Monitoring en optimalisatie

Wat werkt en wat kan nóg beter? Tijdens de looptijd is het belangrijk om de gekozen contentstrategie en de content die daaruit voortkomt te blijven monitoren en te optimaliseren. Op basis van behaalde resultaten kunnen bovendien de subdoelstellingen en de hoofddoelstelling worden aangescherpt. Zo kan jouw contentmachine elke businessdoelstelling realiseren. In het verleden behaalde resultaten bieden voor de verandering wél garantie voor de toekomst.

Wil jij ook een betrokken en loyaal publiek? Neem contact met ons op via welkom@axioma.nl / +31 (0) 35 5488 140