Natuurlijk wil het effect van je inspanningen weten. Maar wist je dat meten voor én tijdens de looptijd van je campagne of contentstrategie veel belangrijker is? Díe metingen vormen namelijk de basis van je succes aan het eind van de rit. De 7 graadmeters waar Axioma mee werkt.

GRAADMETERS VOORAF

  1. Interne analyse

Geeft antwoord op vragen als: Welke informatie is er beschikbaar binnen de organisatie zelf? Wat is er al? Zijn hier al resultaten van bekend? Kunnen we hier verder op bouwen?

  1. Doelgroeponderzoek

Geeft antwoord op vragen als: Wie is de doelgroep? Waar hebben zij behoefte aan? En welke kanalen gebruiken zij?

  1. Concurrentie-analyse

Geeft antwoord op vragen als: Wie zijn de concurrenten? Wat doen zij?

  1. Insights onderwerpen

Geeft antwoord op vragen als: Wat speelt er in de branche? Wat zijn actuele onderwerpen? Wat is er nu in het nieuws? Op welke zoekwoorden wordt er door doelgroep gezocht?

RESULTAAT?

De antwoorden op deze vragen vormen de fundering voor alles wat je hierna gaat doen. Een fundering die niet gebaseerd is op los zand van verwachtingen of vermoedens, maar op beton van metingen en cijfers. Een fundering die essentieel is voor het bouwen van een effectieve strategie.

GRAADMETERS TIJDENS

  1. Monitoring

Wat zijn de tussentijdse resultaten? We meten deze op vooraf vastgestelde meetbare subdoelstellingen. Zowel op het gebied van effectiviteit (bereikcijfers, openings-rates, clickpercentages, social engagement), als op het gebied van kwaliteit (door middel van enquêtes en lezersonderzoeken).

  1. A/B testen

Daarnaast testen we ook tijdens het creëren door middel van A/B testen. We laten twee gelijke groepen versie a of versie b zien. Op basis van de uitkomsten wordt voor de meest effectieve versie gekozen.

RESULTAAT?

De cijfers aan het einde van een campagne of contentstrategie vertellen nooit het hele verhaal. Scoort iets (niet) zo goed omdat de inhoud (niet) goed aansluit bij de doelgroep? Of was de call to action (on)duidelijk? Of pakt de gekozen vorm (niet) goed uit? Door tussentijdse monitoring en A/B testen kun je kleine wijzigingen doorvoeren waardoor er een beter beeld ontstaat in het hoe en waarom achter de cijfers. Waardevolle informatie waarmee je invloed kunt uitoefenen op het eindresultaat.

GRAADMETERS ACHTERAF

  1. Rapportages

Axioma analyseert en rapporteert per afgesproken periode de totale resultaten van een contentstrategie of campagne, en komt met concrete aanbevelingen ter verbetering.

RESULTAAT?

Zo werk je gestructureerd aan het realiseren van je bedrijfsdoelstellingen en kan bij het behalen van een van deze doelstellingen, de strategie worden aangescherpt op het halen van een nieuwe doelstelling.

Meer weten? Neem contact met ons op via welkom@axioma.nl / +31 (0) 35 5488 140  voor een vrijblijvend gesprek. Dan kunt u meteen kennismaken met onze marketeers.